Instruksjoner for visualisering av data i dashboard

Bruk listene for å smalne ned søk:

Rektangel- eller lassomarkør:

  • Etter at du har valgt et primærfilter, kan du klikke på et hvilket som helst element i listene som kommer til syne, for å smalne ned søket ytterligere.

  • Et dobbelklikk på et hvilket som helst element i feltet for primærfilter, vil gjøre det valgte elementet til primærfilter (dvs. alle andre elementer vil bli avvalgt)

  • Klikk og dra, start fra et punkt i trekanten.

  • Den valgte historien tekst og titler vil bli oppført under trekanten.

  • For å fjerne markeringen, dobbeltklikk hvor som helst i trekanten

  • I likhet med rektangel- og lassomarkøren, lar zoom-verktøyet deg tilpasse og velge et område du ønsker å forstørre.

  • Dobbeltklikk utenfor det valgte området for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.

Zoom: